Szum Rumi

Rondo Pomorska-Gdańska otwarte

Zakończono budowę ronda Pomorska-Gdańska. Nowe rozwiązanie drogowe oczekiwane było zarówno przez mieszkańców Janowa, jak i wszystkich korzystających z ulic Gdańskiej i Pomorskiej np. podczas powrotów z pracy.

Skrzyżowanie ulic Pomorskiej, Gdańskiej i Częstochowskiej przez długi czas należało do najniebezpieczniejszych w całym mieście. Co roku notowana była w tym miejscu wysoka ilość wypadków. Nie pomagała dobra widoczność oraz właściwe oznakowanie. Teraz problem ten odchodzi w niepamięć – dzięki rondu im. Witolda Pileckiego.

Środki niezbędne do zakończenia inwestycji pochodzą z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W zakres prac wchodziła budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym oraz jezdni, przebudowa chodników i przebudowa ścieżki rowerowej.

Decyzję o nadaniu imienia Witolda Pileckiego nowemu rondu podjęto podczas październikowej sesji Rady Miejskiej. Inicjatorem i pomysłodawcą projektu był przewodniczący Ariel Sinicki. Decyzja Rady była jednogłośna – wszyscy opowiedzieli się za.

Witold Pilecki przeszedł do historii jako jeden z najodważniejszych żołnierzy Armii Krajowej. We wrześniu 1940 roku dał się dobrowolnie aresztować Niemcom, aby dostać się w celach wywiadowczych do obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Fotorelacja z otwarcia:

Dodaj komentarz