Szum Rumi

Fotografie i pocztówki do 1918 r.

Pocztówki pochodzą ze zbiorów p. Andrzeja Sadłowskiego.