Szum Rumi

Palenie śmieciami to zagrożenie dla zdrowia!

Siwy, ciężki, drażniący dym to zimowy standard w każdym polskim mieście. Także Rumi. Sezon grzewczy oznacza zwiększoną emisję zanieczyszczeń do powietrza. Wynika ona ze spalania niewłaściwych materiałów w domowych kotłowniach i piecach.

Największym problemem jest palenie w piecu kolorowymi gazetami, kartonami wielowarstwowymi lub folią PET.

Dlaczego to takie groźne?

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka są drobinki węgla oraz substancje lotne (siarczany, azotany, chlorki) i toksyczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny i furany). Wszystkie one mają działanie destrukcyjne dla ludzkiego organizmu, przyczyniają się do wzrostu zachorowań na raka oraz szybszej śmierci. Na ryzyko narażeni są nie tylko mieszkańcy gospodarstw domowych, w których spala się niewłaściwe materiały, lecz także sąsiedzi.

Co grozi za palenie śmieciami?

Grzywna do 5 tysięcy złotych lub areszt do 30 dniu. Przepisy reguluje Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odpowiednim materiałem do palenia w domowych piecach jest biomasa drzewna lub drewno sezonowane (o zawartości wilgoci ok. 20%). Najlepiej do tego celu nadaje się drewno drzew liściastych, natomiast do rozpalania – drewno drzew iglastych.

Mieszkaniec, który jest świadkiem palenia śmieci (w piecu domowym, piecu podmiotu gospodarczego lub ognisku), ma obowiązek zgłosić to niezwłocznie do Straży Miejskiej w Rumi. Funkcjonariusze podejmą interwencję i sprawdzą rodzaj spalanej materii!

Dodaj komentarz