Szum Rumi

Rumskie Karty Seniora rozdane

Prawie 700 wniosków o wydanie Rumskiej Karty Seniora wpłynęło do Urzędu Miasta. Posiadacze karty, mieszkańcy powyżej 60 roku życia, mogą już korzystać z atrakcyjnych zniżek.

W maju tego roku decyzją Rady Miejskiej wprowadzono na terenie Rumi program „Rumska Karta Seniora”. Jest on efektem współpracy i konsultacji z Rumską Radą Seniorów. Pierwsi seniorzy odebrali już karty umożliwiające dostęp do wielu ulg i zniżek.

Dzięki Rumskiej Karcie Seniora osoby starsze mogą skorzystać z oferty jednego z kilkunastu partnerów programu, a także usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Do projektu przystąpiły m.in. Restauracja Podkowa oferująca 10% zniżki na dania a’la karte, punkt naprawy Sellkom (20% rabaty na usługi) czy Centrum Rehabilitacji i Masażu Salubre (20% rabatu na zabiegi fizykoterapeutyczne). Seniorzy mogą także liczyć na tańsze karnety w siłowni Golden Gym czy rabat na leki w Aptece EKOzdrowie.

Miejsca oferujące zniżki oznaczone są specjalnym znakiem graficznym programu.

Jak uzyskać Kartę?
Każdy senior chcący otrzymać Kartę powinien pobrać i czytelnie wypełnić wniosek o jej wydanie. Można go uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców i Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rumi oraz za pośrednictwem strony internetowej www.rumia.eu, zakładki „Dla mieszkańców” – „Sprawy społeczne” – „Seniorzy”.

Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia Wniosku. Urząd w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego Wniosku, ma obowiązek wydać kartę.

Rumska Karta Seniora ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom. Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta Rumi lub złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.

Dodaj komentarz