Szum Rumi

Rumia szuka specjalistów ds. funduszy zewnętrznych

Rumia poszukuje specjalistów, którzy pomogą miastu pozyskiwać kolejne fundusze zewnętrzne. Aplikacje należy składać do 2 stycznia 2017 roku. 

Ogłoszenie pozwoliłem sobie opublikować na swoim blogu, ponieważ poszukiwane osoby będą bezpośrednio odpowiedzialne za zdobywanie pieniędzy dla miasta, co przełoży się na kolejne inwestycje i rozwój Rumi. Dzięki nowym specjalistom być może uda się w Rumi budowa takich biur, jak to z powyższego obrazka 😉 Dlatego proszę Was mocno, mocno o dystrybuowanie tego ogłoszenia gdzie się da.

Najważniejsze cechy potencjalnych kandydatów to co najmniej trzyletni staż pracy, w tym minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy unijnych, znajomość zagadnień związanych pozyskiwaniem oraz rozliczaniem zewnętrznych środków finansowych, w tym krajowych i zagranicznych, znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz znajomość ustawy o finansach publicznych.

Nowi pracownicy zajmowali będą się m.in. prowadzeniem działań związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków krajowych oraz funduszy europejskich, w szczególności: sporządzaniem wniosków i aplikacji o przyznanie środków, przygotowywaniem wniosków o płatność, przygotowywaniem sprawozdań z realizacji projektów, prowadzeniem monitoringu i ewaluacji realizowanych projektów, pozyskiwaniem informacji o dostępnych programach krajowych oraz unijnych przeznaczonych na rozwój lokalny i regionalny, prowadzeniem zadań związanych z potrzebami Gminy i współdziałanie w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Urzędu, współpracą z przedstawicielami Instytucji Zarządzających programami finansowanymi ze środków funduszy Unii Europejskiej oraz Instytucji Pośredniczących w ramach aplikowania oraz rozliczania pozyskanych środków,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Rumi,  84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, z dopiskiem:Dotyczy naboru na dwa stanowiska Inspektora w Referacie Funduszy Zewnętrznych” w terminie do dnia  02.01.2017 r.

Więcej informacji w BIP miasta Rumi.

 

Dodaj komentarz